L’avaluació i Qualificació Professional és una demanda del sector de l’educació ambiental a la Comunitat Valenciana?

Les educadores i educadors ambientals d’Aragó ja poden accedir al Procés d’Avaluació i Qualificació Professional en #EducacióAmbiental
Quan a la Comunitat Valenciana?

DUArIEvWsAAgAZ5

L’avaluació i Qualificació Professional  és un dels temes que volem posar sobre la taula en AVEDAM i per a començar volem compartir aquesta informació perquè sapiem que són els certificats de professionalitat.

http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales/procedimiento-de-acreditacion-de-competencias

Concepte del procediment:

Conjunt d’actuacions dirigides a avaluar i reconéixer les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

L’avaluació i Qualificació Professional és una demanda del sector de l’educació ambiental a la Comunitat Valenciana?

Què opinen les i els professionals d’aquest procés?
En breu iniciarem una consulta per a contestar aquestes preguntes i iniciar un debat que ens porte a donar resposta al que el sector demande.

Salutacions

Anuncios

Publicat el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental.

Per a la vostra informació, ja s’ha publicat el DECRET 34/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental.

Para vuestra información, ya se ha publicado el DECRETO 34/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el cual se establece el currículum del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico/a Superior en Educación y Control Ambiental.

descarga

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2677.pdf

Salutacions

AVEDAM