Bicifest València

Per primera vegada es fa la Bicifest València, amb una programació prou atractiva.

Bicifest València en la seua primera edició de primavera de 2017 (8-31 de Maig) pretén crear espais de trobada entre la creixent comunitat ciclista i la pròpia ciutat. València Capital Mediterrània de la Bicicleta és per tant una xicoteta mostra de la creativitat, la il·lusió, la vitalitat i les possibilitats que anem a compartir juntes durant el desenvolupament d’aquest programa d’activitats per al mes de maig.

bicifest

 

Tota la programació: http://bicifestvalencia.info/

Anuncios

Publicat el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental.

Per a la vostra informació, ja s’ha publicat el DECRET 34/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental.

Para vuestra información, ya se ha publicado el DECRETO 34/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el cual se establece el currículum del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico/a Superior en Educación y Control Ambiental.

descarga

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/04/pdf/2017_2677.pdf

Salutacions

AVEDAM